Ban lãnh đạo
 • Họ và tên : Nông Văn Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
    Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

    

    

   Phòng ban :

   Điện thoại :

   Di động :

   Fax :

   Email :

    

 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0987656789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nguyena.tentruong@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
Tin tức
Tin đọc nhiều